Aanbieden van boeken

Voor iedereen is het natuurlijk mogelijk om boeken te lenen, lezen of te delen. Soms staat er zelfs een extra bak onder de minibieb die de beheerder u aanbied door een overschot aan boeken.

Het komt echter voor dat men graag méér leest of meer deelt. Dat is heel fijn en een mooi gebaar. Echter ik wil iedereen met klem vragen om maximaal 1 á 2 boeken te lenen of te ruilen, zodat er voor iedereen genoeg over blijft.

Daarnaast kunt u voor het aanbieden van meer boeken contact opnemen met de beheerder. Door te veel boeken in de MiniBieb te proppen gaat de bieb kapot en boeken buiten de bieb worden vies, gaan schimmelen, gaan kinderen mee spelen of gaan kapot.

Bieb vol? Bel even aan of neem contact op.

! Alle boeken die niet in de bieb staan kunt u beter mee terug naar huis nemen,
bij de kringloop brengen of weggooien bij het oud papier !

Registratie zwerfboeken

De boeken zijn in door verschillende omstandigheden in mei 2019 voorzien van een ‘zwerf’ sticker. Dit vanwege het feit dat alle boeken in de minibieb werden meegenomen of werden door verkocht in plaats van ruilen of terugbrengen. Het gevolg was dat er o.a. geen kinderboeken meer te leen waren en ik als eigenaar steeds boeken bleef aanvullen of kopen.

Door deze registratie kan men nu het eigendom zien en onder welk nummer een boek is geregistreerd. Een leuk voordeel hierbij is dat je kunt zien hoeveel boeken er inmiddels zijn gebruikt of waar boeken gaan zwerven. In mei 2020 is er voor gekozen om de sticker te vervangen door een stempel met hetzelfde doel.

Wist je dat er in juni 2020 ruim 260 boeken zijn geruild en geleend?

www.circleofcreations.nl